Bloavezh mat d’an holl

Ur bloavezh mat a hetan deoc’h,
Ti dilogod, kalon e peoc’h, bara er forn,
Joa, levenez ha karantez
E-leizh an dorn!